Asset 2.png
Asset 7.png
Projektet
 

Regenerativ teknologi, der er i stand til at omdanne industrielt hampeaffald til graphene elektrode materiale, ideelt til energilagringsløsninger i form af ultracapacitorer, med primære anvendelser i el nettet og transport. Projektet sigter mod at levere løsninger til lagring af vedvarende energi med en forretningsmodel, der er stærkt fokuseret på en end-to-end regenerativ økonomi, for at lette en global overgang fra den fossile brændstoføkonomi til en modstandsdygtig og retfærdig økonomi med distribueret, decentraliseret og demokratiske energisystemer.

Projektmål
 
 • Upcycling af industriaffald.

 • Omdannelse af omkostninger til indtægter.

 • Biologisk kulstofsbindingskilde, og alternativ til minedrift af grafit.

 • Tilbyde et slutprodukt med fokus på kvalitet, holdbarhed, ydeevne, overkommelighed.

 • Reducering af drivhusgasser gennem en lokal forsyningskæde.

 • Fremme produktion og lagring af vedvarende energi og derved sænke efterspørgslen efter fossile brændstoffer.

 • Forøgelse af nuværende energilagringskapacitet, strømforsyning, levetid og sikkerhed.

 • Bringe landbrugs- og produktionsjob til landdistrikterne, herunder ‘tribal lands’.

Projektpartnere
 
p1-2.jpg
p1.jpg
Asset 5.png
Asset 12.png
Projektet
 

Dannelse af kompositmateriale bestående af luftfanget kulstof og plast af lav kvalitet, forstærket af nanoteknologi. Vi søgte at omdanne drivhusgasser og havplast tilbage i solide og funktionelle produkter.

Projektmål
 
 • Genbrug og upcycling af plast af lav kvalitet.

 • Mindske kulstofemissioner og øge genanvendelsesgrader.

 • Ren luft og rene verdenshave.

Projektpartnere
 
p2-1.jpg
powder.jpg
Asset 10.png
Asset 2.png
Projektet
 

Nordic Waves Group sluttede sig til den cirkulære økonomiske klynge "Grøn Cirkulær Omstilling" (GCO) som en officiel rådgiver, der hjælper SMV'er med at gøre lineære forretningsprocesser til mere cirkulære.

Projektmål
 
 • Skaler cirkulær økonomi.

 • Del know-how og indsigt.

 • Tilskynd virksomhedernes transformation.

Projektpartnere
 
p-3.jpg
p3.jpg
Asset 17.png
Projektet
 

Med førstehåndsviden, know-how og indsigt fra vores arbejdsområde giver det os muligheden for at dele fra egne erfaringer, som vi mener er nøglen til at skabe interesse for iværksætteri. Projektet var en mulighed for at oplyse nysgerrige ildsjæle, der ønsker at lære mere om begreberne i en cirkulær økonomi.

Projektmål
 
 • Mindske kløften mellem teori og praksis, eller skole og iværksætteri.

 • Fremme en cirkulær økonomi.

 • Fremme iværksætteri.

Projektpartnere
 
addV3.jpg
Asset 10.png
Asset 5.png
Projektet
 

Design af produkter fra overskud, bi-produkter eller affaldsstrømme cirkuleret og konverteret tilbage til skræddersyede løsninger.

Plast, glas, træ og pap er eksempler på ofte stærkt repræsenterede affaldsstrømme i mange industrier, herunder hoteller, restauranter, boligforeninger, festivaler, lufthavne, sports- og underholdningsarrangementer, mv.

Projektmål
 
 • Øg genanvendelsesgraden.

 • Opret potentielle indtægtskilder.

 • Udforske og etablere B2B-symbioser.

p5.jpg
Asset 2.png
Asset 8.png
Projektet
 

En online platform, der tilbyder metodiske processer til upcycling af industriaffald, anvendelig til produktions- og driftsvirksomheder, boligforeninger og private husholdninger. Vi søgte at styrke cirkulation på tværs af industrier og offentlige såvel som private ressourcecirkulering og øge samfundets genanvendelsesgrader.

Projektmål
 
 • Aktiver nye symbioser og partnerskaber.

 • Del viden.

 • Opret retningslinjer, skabeloner og standardiserede køreplaner.

 • Mindske efterspørgslen efter knappe og jomfruelige ressourcer.

Projektpartnere
 
p6.jpg
online.jpg
Asset 2.png
Asset 8.png
Asset 10.png
Asset 5.png
Projektet
 

I et tæt samarbejder med partnere på tværs af industrier søgte vi at øge genanvendelses- og upcyclingrater inden for byggesektoren. Nordic Waves udforskede og kortlagde industrielle affaldsstrømme med lav risici og ideel anvendelse til genbrug og upcycling inden for rammerne af byggesektorens markedskrav.

Projektmål
 
 • Mindske industriel konservatisme. 

 • Øge genanvendelsesgrader, og mindske drivhusgasemissioner.

 • Oprettelse af innovative og tværindustrielle symbioser.

 • Oprettelse af cirkulære værdikæder.

Projektpartnere
 
Screenshot 2021-06-19 at 12.20_edited.jpg
Untitled-3.jpg
Asset 10.png
Asset 2.png
Asset 5.png
Projektet
 

Anvendelse af cirkulær økonomisk designpraksis for kommerciel produktudvikling med det formål at tilskynde til brugen af cykel i by. Vi søgte at kombinere vaner og behov med elegance og smart innovation, baseret på net-positivt output.

Projektmål
 
 • Sammenflette byvanerne af cykling og dagligvareindkøb.

 • Forøge brugen af cykel som transportmiddel i by.

 • Udvikle et kommercielt levedygtigt og konkurrencedygtigt produkt.

 • Mindske luftforurening og drivhusgasemissioner.

Projektpartnere
 
Hjemmeside
 
p8-2.jpg
basket.jpg
Asset 5.png
Asset 10.png
Asset 16.png
Projektet
 

Tøj lavet af havplast, og et ønske om at øge bevidstheden omkring havforurening med opfordring til klimahandling.

Projektmål
 
 • Udvikle produkter fra havplast.

 • Bidrag til hav- og kystoprydning.

 • Forbedre forholdene for liv under vand. 

 • Øge bevidstheden om havforurening.

Asset 5.png
Asset 10.png
Asset 2.png
Projektet
 

En bio-plastbaseret opbevaringsboks skræddersyet til restaurantbranchen, designet i tæt samarbejde med kokke, restaurantejere, plastkonsulenter, støbefabrikanter og produktdesignere. Vi søgte at udvikle en opbevaringsboks, der opfyldte markedets og brugerens krav med hensyn til funktionalitet, holdbarhed og bæredygtighed . 

Projektmål
 
 • Mindske efterspørgslen efter fossilt brændstofbaseret plast.

 • Brugen af ikke-spiselig, billig, biobaseret PP (polypropylen), der tåler høje temperaturer, kan genbruges og har lang holdbarhed.

 • Brugerdreven innovation.

P10 Storage Box (logo).jpg
Projektpartnere