Joint ventures

Vi inviterer til samarbejder der afspejler vores vision og understøtter vores mission.

Med cirkulær økonomi og kommerciel udvikling som vores ekspertiseområder lærer og

anerkender vi løbende den brede vifte, og store potentiale, for at forene samarbejder

der målretter sig FN's 17 Verdensmål.

Fyrtårnsprojekter: Fra test og anvendelse til modificering eller skalering, Nordic Waves er en stærk fortaler for eksperimentering og afprøvelse af nye metoder.

Joint Ventures: For nogle projekter mener vi, at langsigtede samarbejder ideelt opnås gennem joint ventures, hvor begge parter deler ansvar, indsats og resultater. Målt på omfanget og variationen af fokusområder, tilpasningskapacitetter, økonomiske midler eller niveauet af know-how, finder vi en relativ stor sandsynlighed for etableringer af unikke joint ventures.

Projekter

projects.jpg

Vi opfordrer alle dem, der er interesserede i enhver form for samarbejde til at udfylde vores formular.